Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Naplánovanie zapnutie / vypnutie televízora

Používanie

Naplánování zapnutie/vypnutie televizora

 Funkcia

Chcete si nastaviť čas zapnutia a vypnutia TV?

Naplánovať si to môžete cez Nastavenia.

※ Pre použitie tejto funkcie je potrebné, aby čas v televízore bol správne nastavený.

Ak je čas nastavený na "Manuálne", musíte po odpojení zo zdroja napájania, znovu nastaviť čas. Nastavenie

TV, ktorá nie je Smart.

1. Zapnutie TV v daný čas

[Nastavenia] → [Čas] → [Čas zapnutia]

- Opakovanie: Vyberte [Raz], [vyberte deň], [Denne], [Pondelok ~ Piatok], [Pondelok ~ Sobota], [Sobota ~ Nedeľa], [Nedeľa] or [Vypnuté]

- Hodiny, Minúty: Nastavte čas (hodinu alebo minútu), kedy sa má zapnúť TV.

- Vstup: Vyberte vstup, na akom chcete, aby sa zapol televízor.

(Pre používateľov set-top boxu, vyberte vstup, na ktorom je pripojený k TV)

- Kanál: Vyberte kanál, ktorý chcete sledovať.

Pre vstup, musíte nastaviť ako TV a pre aký kanál, môžete si vybrať z DTV / TV / káblová DTV /

  kabelováTV. (Používatelia set-top boxu nemôžu zvoliť kanál)

- Hlasitosť: Nastavte hlasitosť (0 ~ 100)

※ Akonáhle je nastavený vstup ako HDMI, Komponentný a Externý vstup, TV sa zapne automaticky, ale ak sú periférie (ako Set-top box) vypnuté, zobrazí sa "Žiadny signál", po 15 minútach, TV sa automaticky vypne.


Smart TV '12 ~ '13[HOME] [Nastavenia] [Čas] [Zapnuté]

- Opakovanie: Vyberte [Raz], [vyberte deň], [Denne], [Pondelok ~ Piatok], [Pondelok ~ Sobota], [Sobota ~ Nedeľa], [Nedeľa] or [Vypnuté]

- Hodiny, Minúty: Nastavte čas (hodinu alebo minútu), kedy sa zapnúť TV.

- Vstup: Vyberte vstup, na akom chcete, aby sa zapol televízor.

(Pre používateľov set-top boxu, vyberte vstup, na ktorom je pripojený k TV)

- Kanál: Vyberte kanál, ktorý chcete sledovať.

Pre vstup, musíte nastaviť ako TV a pre aký kanál, môžete si vybrať z DTV / TV / káblová DTV /

  kabelováTV. (Používatelia set-top boxu nemôžu zvoliť kanál)

- Hlasitosť: Nastavte hlasitosť (0 ~ 100)

Akonáhle je nastavený vstup ako HDMI, Komponentný a Externý vstup, TV sa zapne automaticky, ale ak periférie (ako Set-top box) vypnuté, zobrazí sa "Žiadny signál", po 15 minútach, TV sa automaticky vypne.2. Vypnutie TV

TV, ktoré nie sú Smart

[Menu] → [Nastavenia] → [Čas] → [Vypnúť]

- Opakovanie: Vyberte [Raz], [vyberte deň], [Denne], [Pondelok ~ Piatok], [Pondelok ~ Sobota], [Sobota ~ Nedeľa], [Nedeľa] or [Vypnuté]

- Hodiny, Minúty: Nastavte čas (hodinu alebo minútu), kedy sa má zapnúť TV.


※ Ak používate set-top box, len televízor sa vypne v daný čas, nie set-top box.[Home] → [Nastavenia] → [Čas] → [Vypnúť]

- Opakovanie: Vyberte [Raz], [vyberte deň], [Denne], [Pondelok ~ Piatok], [Pondelok ~ Sobota], [Sobota ~ Nedeľa], [Nedeľa] or [Vypnuté]

- Hodiny, Minúty: Nastavte čas (hodinu alebo minútu), kedy sa má zapnúť TV.


※ Ak používate set-top box, televízor sa vypne v daný čas ale set-top box nie.

*Required question