Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Televízor sa zapína/vypína automaticky.

Riešenie problémov

Televízor sa zapína/vypína automaticky.


 Symptóm

Chcete si nastaviť časovač vypnutia/zapnutia televízoru v určitú hodinu?

Môžete tak vykonať v nastaveniach TV pomocou funkcie zapnutia/vypnutia časovača.

※ Ak chcete využívať túto funkciu, musí byť v TV nastavený aktuálny čas.

     Ak je aktuálny čas nastavený v užívateľskom nastavení, je nutné obnoviť aktuálny čas, kedy si TV vynúti vypnutie.Riešenie

Ne - Smart

1. Čas zapnutia

[Menu] [Čas] [Čas zapnutia]

- Opakovanie : [raz], [vyberte deň], [denne], [Pondelok-Piatok],[Pondelok-Sobota], [Sobota-Nedeľa], [Nedeľa], [Vypnúť]

- Hodina, minúta : Nastavte hodinu a minútu.

- Vstup : Zvoľte vstup, ktorý bude prehrávaný po zapnutí TV.

(Ak používate set-top box, vyberte vstup, v ktorom je set-top box pripojený)

- Kanál  : Zvoľte kanál, ktorý sa má prehrať po zapnutí TV.

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je vstup na TV nastavený a je nutné zvoliť kanál z DSTV/TV/DTV/TV kábel.  (V prípade set-top boxu nie je možnosť výberu kanálu k dispozícii)

- Zvuk : Nastavte úroveň hlasitosti TV po jeho zapnutí. (0~100)

Ak je pripojenie cez externý vstup, HDMI, komponentný, TV sa automaticky zapne. V prípade, že externé zariadenie je vypnuté, na obrazovke sa objaví správa "žiadny signál a po 15-tich minútach sa televízor automaticky vypne.


2012~2013 smart TV

[Home] alebo [Setting menu] [Nastavenia] [Čas] [čas zapnutia]

- Opakovanie : [Raz], [vyberte deň], [denne], [Pondelok-Piatok],[Pondelok-Sobota], [Sobota-Nedeľa], [Nedeľa], [Vypnúť]

- Hodina, minúta : Nastavte hodinu a minútu.

- Vstup : Zvoľte vstup, ktorý bude prehrávaný po zapnutí TV

(Ak používate set-top box, vyberte vstup, ku ktorému je set-top box pripojený).

- Kanál  : Zvoľte kanál, ktorý sa má prehrať po zapnutí TV

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je vstup na TV nastavený a je možné zvoliť kanál  z DSTV/TV/DTV/TV. (V prípade set-top boxu nie je možnosť výberu kanálov k dispozícii)

- Zvuk : Nastavte úroveň hlasitosti TV po jeho zapnutí. (0~100)

Ak je pripojenie cez externý vstup, HDMI, komponentný, TV sa automaticky zapne. V prípade, že externé zariadenie je vypnuté, na obrazovke sa objaví správa "žiadny signál a po 15-tich minútach sa televízor automaticky vypne.


 2.Čas vypnutia

Ne -  Smart TV

[Menu] [Nastavenia] [Čas] [časovač vypnutia]

- Opakovanie : [raz], [zvoľte deň], [denne], [Pondelok-Piatok],[Pondelok-Sobota], [Sobota-Nedeľa], [Nedeľa], [Vypnúť]

- Hodina, minúta : Nastavte hodinu a minútu.

※  Ak používate set-top box, TV sa vypne a v nastavenom čase, napájanie set-top boxu nie je vypnuté v rovnaký čas.

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;'>[Home] alebo  [Setting menu] [Setting] [čas] [Off time]


2012~2013 smart TV


- Opakovanie : [raz], [zvoľte deň], [denne], [Pondelok-Piatok],[Pondelok-Sobota], [Sobota-Nedeľa], [Nedeľa], [Vypnúť]


- Hodina, minúta : Nastavte hodinu a minútu.


Ak používate set-top box, TV sa vypne a v nastavenom čase, napájanie set-top boxu nie je vypnuté v rovnaký čas.
</span>*Required question