Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Obraz je zväčšený

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/07/2016

Obraz je zväčšený


Symptóm

Obraz sa zdá byť príliš veľký.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 Riešenie

Pomocou diaľkového ovládania môžete nastaviť pomer strán (postupujte podľa návodu na použitie).
Môžete zvoliť pomer strán 4:3, 16:9, alebo ostatné.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500