Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Video sa prehráva, ale bez titulkov

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/07/2016

Video sa prehráva, ale bez titulkov


Symptóm

Prehratie videa, ale bez titulků.na disk.

 

 Riešenie

1. Skontrolujte, či sú videosúbor a titulky v rovnakej zložke.

2. Skontrolujte či majú rovnaký názov súboru.
napr .: video súbor: LG TV.avi a súbor s titulkami LG TV.SAT

3. V prípade, že názov súboru je príliš dlhý, skráťte ho.
※ Ak zmeníte jeden názov súboru, zmeňte aj ten druhý.
napr .: LG TV_HD1080PX264.AAC.Mandarin.CHS-ENG.Mp4Ba.SMI
→ LGTV.SMI


4. Skontrolujte vlastnosť súboru titulkov, ak je poškodený, vyskúšajte iný súbor titulkov.
※ V prípade, že súbor titulkov zobrazuje chybu vo viacjazyčnom prostredí a nezobrazí titulky, je nutné zmeniť jeho vlastnosti.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500