Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Na TV sa zobrazuje "Nie je signál"

Riešenie problémov

Na TV sa zobrazuje " Nie je signál"


 Príčina

Zvolili ste zlý vstup alebo príjem signálu je príliš nízky.

Zariadenia ako (set-top box, DVD, bluray, game console, etc.) môžu mať problémy.


 Riešenie


1. Skontrolujte, či máte zvolený správny vstup.

※ Ak používate anténu, zvoľte TV mód alebo mód vysielania.

Ak používate set-top box, zvoľte vstup v ktorom je set-top box pripojený.

Napríklad: HDMI, Scart a ďalšie ...

2. Skontrolujte pripojenie antény

3. Skontrolujte, či je v poriadku kvalita a sila signálu.

- Ak nemôžete naladiť určité kanály,  nie je chyba v televizory ale príčinou je nízka sila signálu.
- Pre užívateľov set-top boxov, skontrolujte set-top box.


 


   *Required question