Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[Inštalácia aplikácie LG TV] Ako môžem nainštalovať a odstrániť aplikácie Smart TV?

Oprava

LG Content Store poskytuje množstvo aplikácií, ktoré si môžete voľne nainštalovať a užívať si.

Skúste toto

Inštalácia aplikácií (2022 webOS 22)

1. Stlačením tlačidla Home na diaľkovom ovládači televízora vstúpte do ponuky Domov.
Vyberte položku Aplikácie z možností ponuky Domov v dolnej časti.

Obrázok, ktorý sa zobrazí v ponuke Domov stlačením tlačidla Domov na diaľkovom ovládači

2. Z domovskej stránky aplikácií stlačte ikonu vyhľadávania v pravom hornom rohu

Obrázky, ktoré vyberú ikonu vyhľadávania vpravo hore v ponuke Domov

3. Do vyhľadávacieho panela zadajte požadovaný názov aplikácie a stlačte tlačidlo Hľadať.

Obrázok s vyhľadávacím oknom na obrazovke

4. Z výsledkov vyhľadávania vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a na obrazovke s podrobnosťami vyberte položku Inštalovať.

5. Po dokončení inštalácie aplikácie ju môžete spustiť výberom položky Spustiť.

Obrázok, ktorý vyberá ikonu inštalácie na obrazovke inštalácie aplikácie

Inštalácia aplikácií (webOS 5.0 2020)

1. Stlačením tlačidla Home na diaľkovom ovládači televízora vstúpte do ponuky Domov.
Vyberte položku LG Content Store z možností ponuky Domov v dolnej časti.

Obrázok výberu obchodu s obsahom, ktorý sa zobrazí stlačením tlačidla Domov na diaľkovom ovládači

2. Na domovskej stránke obchodu LG Content Store stlačte ikonu vyhľadávania v pravom hornom rohu.

Obrázky, ktoré vyberajú vyhľadávací panel pre obchod s obsahom

3. Do vyhľadávacieho panela zadajte požadovaný názov aplikácie a stlačte tlačidlo Hľadať.

Obrázky, ktoré vyhľadávajú v aplikáciách vo vyhľadávacom paneli

4. Z výsledkov vyhľadávania vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať, a na obrazovke s podrobnosťami vyberte položku Inštalovať.

5. Po dokončení inštalácie aplikácie ju môžete spustiť výberom položky Spustiť.

Obrázok, pomocou ktorého sa inštalujú vybraté aplikácie

Odinštalovanie aplikácií (webOS 22 2022)

1. Stlačením tlačidla Home na diaľkovom ovládači televízora vstúpte do ponuky Domov.

Obrázok, ktorý sa zobrazí v ponuke Domov stlačením tlačidla Domov na diaľkovom ovládači

2. Vyberte položku [Edit App List] [Upraviť zoznam aplikácií] na konci pravej strany.
Prípadne môžete vybrať aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a stlačením a podržaním (na 3 sekundy) vstúpiť do [Edit App List].

Obrázky, ktoré vyberajú ponuku Upraviť zoznam aplikácií

3. Výberom aplikácie sa zobrazí ikonaKôš na odpadky(kôš) nad ikonou aplikácie.
Výberom tlačidlaKôš na odpadky(kôš) zobrazí dialógové okno s otázkou [Naozaj ho chcete odstrániť?]. Vyberte položku [Yes] [Áno].

Aplikácie na odstraňovanie obrázkov, ktoré nepotrebujete

Odinštalovanie aplikácií (webOS 5.0 2020)

1. Stlačením tlačidla Home na diaľkovom ovládači televízora vstúpte do ponuky Domov.

Obrázok vstupu do domovskej ponuky stlačením tlačidla Domov na diaľkovom ovládači

2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a jej stlačením a podržaním (na 3 sekundy) zobrazte značku [X] nad ikonou aplikácie.

3. Výberom značky [X] sa zobrazí dialógové okno s otázkou [Naozaj ju chcete odstrániť?]. Vyberte položku [Yes] [Áno].

Aplikácie na odstraňovanie obrázkov, ktoré nepotrebujete

Táto príručka bola vytvorená pre všetky modely, takže obrázky alebo obsah sa môžu líšiť od vášho produktu.

*Required question