Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

[Aplikácia LG Smart TV] Ako si môžem stiahnuť inteligentné aplikácie?

Oprava

Zaujíma vás, ako sťahovať inteligentné aplikácie?

Aplikácia LG Smart TV

➔ LG Smart World a Game World ponúkajú širokú škálu aplikácií (označovaných ako aplikácie) vrátane zábavy, vzdelávania, informácií o živote a hier.

Môžete si nainštalovať požadovanú aplikáciu a vychutnať si ju na veľkej obrazovke vášho inteligentného televízora.

Skúste toto

Ako sťahovať aplikácie do televízora LG Smart TV

Vstúpte na obrazovku inteligentnej domovskej obrazovky a prihláste sa.
Výberom ikony požadovanej aplikácie zobrazíte jej podrobnosti.
Skontrolujte, či sú k dispozícii potrebné funkcie alebo príslušenstvo televízora na inštaláciu aplikácie. Stlačením tlačidla [Inštalovať] stiahnite aplikáciu.
Uistite sa, že počas procesu inštalácie nevypínate televízor ani neodpájate sieť. V opačnom prípade to môže zabrániť správnej inštalácii aplikácie.
Po dokončení inštalácie okamžite stlačte tlačidlo [Execute] na spustenie aplikácie.
Nainštalované aplikácie sú prístupné alebo vymazané kedykoľvek v ponuke [Moje aplikácie].

Nota
Televízna obrazovka zobrazená vo videu sa môže líšiť od skutočnej obrazovky v závislosti od modelu a nastavení produktu.
Niektoré funkcie zobrazené vo videosprievodcovi nemusia byť v závislosti od modelu k dispozícii.

Táto príručka bola vytvorená pre všetky modely, takže obrázky alebo obsah sa môžu líšiť od vášho produktu.

*Required question