Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nie je počuť zvuk

Riešenie problémov

Nie je počuť zvuk


Symptom

Nie je počuť žiadny zvuk


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

Ak reproduktory nie sú pripojené alebo boli odpojené, nebude počuť žiaden zvuk.

</span>

 Riešenie

Skontrolujte pripojenie reproduktorov.
Je potrebné pripojiť + (červená) a - (čierna).
Problém môže byť v kontakte. Vytiahnite kábel a skúste znova pripojiť.

*Required question