Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nemôžem prehrať disky zakúpené v zahraničí.

Používanie

Nemôžem prehrať disky zakúpené v zahraničí.


Symptóm

Nemôžem prehrať disky zakúpené v zahraničí.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 Riešenie

Pri každom DVD sú priradené rôzne miestne kódy kvôli autorským právam a ziskom distributora.
Tituly zakúpené v zahraničí potom nemôžete prehrávať vo Vašom DVD zariadení.
Na obrázku dole môžete vidieť obrázok zemegule s číslom, ktoré určuje, pre aký región bolo DVD vydané.
Ak kód neodpovedá, zobrazí sa správa "Skontrolujte miestny kód".

*Required question