Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Obraz je zväčšený

Riešenie problémov

Obraz je zväčšený


Symptóm

Obraz sa zdá byť príliš veľký.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 Riešenie

Pomocou diaľkového ovládania môžete nastaviť pomer strán (postupujte podľa návodu na použitie).
Môžete zvoliť pomer strán 4:3, 16:9, alebo ostatné.

*Required question