Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nedá sa prepojiť Soundbar a mobilný telefón cez Bluetooth

Riešenie problémov

Nedá sa propojiť Sound bar a mobilný telefón cez Bluetooth


Symptóm

Nedá sa pripojiť Sound bar a mobilný telefón cez Bluetooth;


 Riešenie

▶ Ako nastaviť Sound Bar
1) Stlačte "Funkcia" na diaľkovom ovládači alebo "F" tlačidlo na jednotke a vyberte Bluetooth.
"BT READY" sa zobrazí na displeji.
2) Spárujte ho s mobilným telefónom.


["Zvoľte Funkcia" na diaľkovom [BT READY - na displeji sa zobrazí]
ovládači alebo "F" na jednotke]
 

▶ Ako nastaviť mobilný telefón.
1) Choďte na plochu telefónu,
     ①Klikněte na Nastavenia.
     ②Zapněte "ON" bluetooth.
     ③Pokud kliknete na bluetooth ešte raz, aktivuje to vyhľadávanie zariadení.
     ④Zvolte "LG SOUND BAR" párovanie.
  
2) Ak sú sound bar a bluetooth zariadenia spárované,
     ①Zobrazí sa "Paired" na displeji sound baru.
     ②Spusťte aplikáciu pre hudbu.
  
3) Skontrolujte, či hudba hrá zo sound baru. 

*Required question