Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nedá sa prepojiť Soundbar a mobilný telefón cez Bluetooth

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 29/09/2016

Nedá sa propojiť Sound bar a mobilný telefón cez Bluetooth


Symptóm

Nedá sa pripojiť Sound bar a mobilný telefón cez Bluetooth;


 Riešenie

▶ Ako nastaviť Sound Bar
1) Stlačte "Funkcia" na diaľkovom ovládači alebo "F" tlačidlo na jednotke a vyberte Bluetooth.
"BT READY" sa zobrazí na displeji.
2) Spárujte ho s mobilným telefónom.


["Zvoľte Funkcia" na diaľkovom [BT READY - na displeji sa zobrazí]
ovládači alebo "F" na jednotke]
 

▶ Ako nastaviť mobilný telefón.
1) Choďte na plochu telefónu,
     ①Klikněte na Nastavenia.
     ②Zapněte "ON" bluetooth.
     ③Pokud kliknete na bluetooth ešte raz, aktivuje to vyhľadávanie zariadení.
     ④Zvolte "LG SOUND BAR" párovanie.
  
2) Ak sú sound bar a bluetooth zariadenia spárované,
     ①Zobrazí sa "Paired" na displeji sound baru.
     ②Spusťte aplikáciu pre hudbu.
  
3) Skontrolujte, či hudba hrá zo sound baru. 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500