Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Resetovanie soundbaru

Riešenie problémov

Resetovanie soundbaru


Symptóm

V prípade, že nehrá zvuk, alebo tlačidlá neregujú, doporučujeme urobiť reset Sound baru.


 Riešenie
(Postup sa môže líšiť podľa modelu.)

1)Pre vykonanie resetu  zapnite sound bar.

2) Stlačte tlačidlo "-" alebo "STOP" na jednotke a tlačidlo "0" na diaľkovom ovládači v rovnaký čas a držte viac ako 5 sekúnd.

4) Na displeji sa zobrazí "E2P CLR" a Sound bar bude automaticky vypnutý.

5) Zapnite ho. V prípade že funguje, reset prebehol správne.


[Zapnúť]
 


[Stlačte tlačidlo "-" alebo "STOP" na jednotke a tlačidlo "0" na diaľkovom ovládači v rovnaký čas a držte je viac ako 5 sekúnd]


 
           [E2P CLR]                                   [Zapnúť]

*Required question