Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Žiadny zvuk

Oprava

Príčiny a symptómy

  • Žiadny zvuk.

Skontrolujte, či kábel k reproduktoru nevykĺzol.

Obrázok na pripojenie k domácemu kinu podľa farby kábla reproduktora

V prípade pripojenia optického kábla skontrolujte stav pripojenia optického kábla.

Skontrolujte, či je povolený tichý režim.

Ak je tichý režim spustený, reproduktor, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, zobrazí značku ×.

Obrázok zobrazujúci indikátor stlmenia na obrazovke

Skontrolujte, či je vstupný režim správne nastavený.

Keď pripojíte optický kábel, stlačením tlačidla [F] alebo [Func] ho nastavte na OPTICAL.
Keď pripojíte zariadenie Bluetooth, stlačením tlačidla [F] alebo [Func] ho nastavte na možnosť BLUETOOTH.
※ Metódy nastavenia závisia od modelu.

Táto príručka bola vytvorená pre všetky modely, takže obrázky alebo obsah sa môžu líšiť od vášho produktu.

*Required question