Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Pripojil som slúchadlo, ale nie je počuť žiadny zvuk

Oprava

Príčiny a symptómy

  • Pripojil som slúchadlo, ale nie je počuť žiadny zvuk.

Úplne ste vložili slúchadlá na koniec, kým nebudete počuť zvuk kliknutia?

➔ Ak je mierne voľný, zlý kontakt môže viesť k problému.

Ak je kontakt konektora pre slúchadlá nestabilný alebo je vo vnútri slúchadiel prerušený drôt, problém sa môže vyskytnúť.

➔ V dôsledku krútenia alebo ohýbania môže dôjsť k prerušeniu drôtu slúchadiel, v takom prípade si môžete kúpiť nové.

Táto príručka bola vytvorená pre všetky modely, takže obrázky alebo obsah sa môžu líšiť od vášho produktu.

*Required question