Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Vôbec nepočujem hlas

Oprava

Príčiny a symptómy

  • Vôbec nepočujem ten hlas.

Ak kábel chýba alebo vykĺzol, hlas nepočujete.

Skúste toto

Skontrolujte pripojenie kábla.
+ (červená) a - (čierna) reproduktora musí byť správne pripojená.
V niektorých prípadoch je kontakt zlý, preto ho odstráňte a znova pripojte.

Táto príručka bola vytvorená pre všetky modely, takže obrázky alebo obsah sa môžu líšiť od vášho produktu.

*Required question