Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Je diaľkové ovládanie nastavené pre Tv?

Riešenie problémov

Je diaľkové ovládanie nastavené pre TV?


Symptóm

Nedá sa vypnúť napájanie pomocou diaľkového ovládania alebo tlačidla napájania umiestneného na výrobku.


 Riešenie

1. Skontrolujte, či prepínač na výrobku funguje správne.

※ Umiestnenie spínača sa líši v závislosti od modelu výrobku. Nájdete ho v návode na použitie.

2. Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači televízora a skontrolujte, či nie je zakrytý prijímač diaľkového ovládania na televízory.

- Uistite sa, že vždy vymeníte obe batérie súčasne a skontrolujte polohu +, -.

- Umiestnenie prijímača diaľkového ovládania sa líši v závislosti od modelu, pokiaľ je prijímač prekrytý prekážkou (rám obrazu, sound bar, reproduktory), nebude fungovať.

3. V prípade, že nemôžete zapnúť / vypnúť televízor diaľkovým ovládaním od set-top boxu, môže byť odpojený a nebude môcť ísť televízor ovládať. Skontrolujte prosím nastavenie.

4. Skúste použiť diaľkový ovládač po vypnutí fluorescenčného svetla.
- Vlnové dĺžky žiarivky môžu rušiť frekvenciu a diaľkové ovládanie nemusí fungovať. (Diaľkové ovládanie 38kHz).
.


*Required question