Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Je diaľkové ovládanie nastavené pre Tv?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 20/07/2016

Je diaľkové ovládanie nastavené pre TV?


Symptóm

Nedá sa vypnúť napájanie pomocou diaľkového ovládania alebo tlačidla napájania umiestneného na výrobku.


 Riešenie

1. Skontrolujte, či prepínač na výrobku funguje správne.

※ Umiestnenie spínača sa líši v závislosti od modelu výrobku. Nájdete ho v návode na použitie.

2. Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači televízora a skontrolujte, či nie je zakrytý prijímač diaľkového ovládania na televízory.

- Uistite sa, že vždy vymeníte obe batérie súčasne a skontrolujte polohu +, -.

- Umiestnenie prijímača diaľkového ovládania sa líši v závislosti od modelu, pokiaľ je prijímač prekrytý prekážkou (rám obrazu, sound bar, reproduktory), nebude fungovať.

3. V prípade, že nemôžete zapnúť / vypnúť televízor diaľkovým ovládaním od set-top boxu, môže byť odpojený a nebude môcť ísť televízor ovládať. Skontrolujte prosím nastavenie.

4. Skúste použiť diaľkový ovládač po vypnutí fluorescenčného svetla.
- Vlnové dĺžky žiarivky môžu rušiť frekvenciu a diaľkové ovládanie nemusí fungovať. (Diaľkové ovládanie 38kHz).
.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500