Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Rovnaký symptóm pri prepnutí kanálu?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 20/07/2016

Rovnaký symptóm pri prepnutí kanálu?


Symptóm

Z reproduktorov televízora je počuť šum.

 Riešenie

V prípade, že je počuť šum na konkrétnom kanáli, môže to byť spôsobené anténou / káblom. Odporúčame skontrolovať anténu, kábel.
Ak je počuť šum stále aj po pripojení externých zariadení, nechajte zariadenie skontrolovať servisným technikom.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500