Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Úroveň hlasitosti je na každom kanály je iná?

Riešenie problémov

Úroveň hlasitosti je na každom kanály iná?


Symptóm

Ak je rozdiel v úrovni hlasitosti na jednotlivých kanáloch, bez zvýšenia alebo zníženia zvuku,  skontrolujte, či "Automatické nastavenie hlasitosti" je zapnuté.
- Ak používate set-top box, automatické nastavenie hlasitosti a iné Smart Sound funkcie nie sú k dispozícii.  Riešenie

Nastavte "Automatické nastavenie hlasitosti" na zapnuté.
Nastavte Clear Voice a inteligentný zvukový režim do polohy vypnuté.

- Funkcia "Automatické nastavenie hlasitosti" zaistí rovnakú úroveň hlasitosti konštantne pre každý kanál.
- Clear Voice je funkcia, ktorá vytvára hlasy postáv jasnejšie.

※ Ak je zvuk iný ako hlas, alebo jako hudba na pozadí a nie je jasný, nastavte funkciu Clear Voice do pozície vypnuté.


- Akonáhle používate inteligentný režim zvuku (Smart Sund), zvuk optimalizovaný pre každý obsah je automaticky nastavený a kvalita zvuku sa môže meniť, čo povedie k rozdielu hlasitosti medzi kanálmi.

※ Táto funkcia je k dispozícii u vybraných modelov.


Televízory bez funkcie Smart TV

[Setting] → [Zvuk] → [Automatický zvuk] : Vypnuté

[Setting] → [Zvuk] → [Clear Voice] : Vypnuté


[Home] nebo [Smart] [Nastavenia] [Zvuk] [Režim zvuku] [Automatické nastavenie hlasitosti] Zapnuté

[Home] nebo [Smart] [Nastavenia] [Zvuk] [Clear Voice] Vypnuté

[Home] nebo [Smart] [Nastavenia] [Zvuk] [režim Smart Sound] Vypnuté*Required question