Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Počujete zvuk aj po vypnutí TV? (tepelný šum)

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 22/07/2016

Počujete zvuk aj po vypnutí TV? (tepelný šum)

 

Symptóm

Klepavý zvuk, pukanie

 

 ŘešeníRiešenie

- Klepavý zvuk : Je bežný pri tepelnej deformácii výrobku, ako napríklad auta, nábytok z umelej hmoty a to vzhľadom k teplote a vlhkosti.

- Elektrický šum : Je tvorený v okruhu, kde veľmi prúdi prúd pre funkčnosť výrobku. Hladina hluku sa môže líšiť pri rôznych výrobkoch.

※ Hluk sa týka výkonu a spoľahlivosti výrobku. V súlade s prísnymi normami pre výrobu, môže byť výrobkom tvorená určitá úroveň hluku.  

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500