Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Na TV nejde zvuk

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 25/07/2016

Na TV nejde zvuk


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>

Symptóm

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"> </span>

Ak nepočujete žiadny zvuk, skontrolujte:

1. hlasitosť zvuku nie je na úrovni "0"

2. zapnutý "Mute" režim

3. reproduktor je vypnutý

※ Ak máte zvuk nastavený štandardne a napriek tomu stále nepočujete žiadny zvuk, skontrolujte hlasitosť set-top boxu, či nie je nastavený na "0" alebo aktivovaný režim "Mute".


<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


 Riešenie


Skontrolujte nastavenia reproduktorov.

[Setting Menu] → [Nastavenia] → [Zvuk] → [Výstup zvuku] → [Reproduktor TV]


</span>


Smart TV ‘12~’13

[Smart] alebo [Setting Menu] → [Setting] → [Zvuk] → [Výstup zvuku] → [Reproduktor TV]
<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


[Home] alebo [Settings Menu] [SETTINGS] [Rozšírené nastavenia] [Zvuk] [Výstup zvuku] [Reproduktor TV]

</span>
<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>-Sound Test


Smart TV ‘12~’13


[Smart] nebo [Setting Menu] [Podpora] [Test zvuku][Home] alebo [Settings Menu] [SETTINGS] [Rozšírené nastavenia] [Zvuk] [Test zvuku]

 


</span>
Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500