Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Chcete použiť slúchadlá?

Používanie

Chcete použiť sluchátka?


Symptóm

Počúvanie zvuku so slúchadlami na ušiach.


 Riešenie

1. Skontrolujte, či má zariadenie 3,5 mm audio výstup pre pripojenie slúchadiel.

※ Niektoré modely sú vybavené s touto funkciou ...


Upozornenie:

- Možnosti Audio nastavenia nie sú po pripojení slúchadiel povolené.

- Pri zmene AV režime s pripojenými slúchadlami, zmena sa aplikuje na video, ale nie na zvuk.

- Optický digitálny audio výstup nie je k dispozícii, keď sú slúchadlá pripojené.

- Maximálny audio výstup 0,6mW do 1,3mW.

- Veľkosť slúchadlového konektoru je 0,35cm

Varovanie:

Nepoužívajte náhlavnú súpravu (slúchadlá) na príliš vysokú hlasitosť dlhodobo, aby nedošlo k poškodeniu Vášho sluchu.

<Ak chcete nastaviť zvuk z reproduktora do slúchadiel>

1.Menu → Zvuk → Výstup zvuku → Slúchadlá


2. [Smart] alebo [Setting] na diaľkovom ovládači → [Zvuk] → [Výstup zvuku] → [Slúchadlá]
   

※ Niektoré modely režim zvuku automaticky zmení, po pripojení slúchadiel.

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: 돋움; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; vertical-align: baseline; language: ko; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: 굴림; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; text-combine: letters; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">


<p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; vertical-align: baseline; unicode-bidi: embed; direction: ltr; -ms-word-break: keep-all; language: ko; mso-line-break-override: restrictions; punctuation-wrap: simple;">
</p><p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; vertical-align: baseline; unicode-bidi: embed; direction: ltr; -ms-word-break: keep-all; language: ko; mso-line-break-override: restrictions; punctuation-wrap: simple;">
</p><p style="margin: 0pt 0in; text-align: left; line-height: normal; text-indent: 0in; vertical-align: baseline; unicode-bidi: embed; direction: ltr; -ms-word-break: keep-all; language: ko; mso-line-break-override: restrictions; punctuation-wrap: simple;">
</p><p style="margin: 0pt 0in; text-align: left; line-height: normal; text-indent: 0in; vertical-align: baseline; unicode-bidi: embed; direction: ltr; -ms-word-break: keep-all; language: ko; mso-line-break-override: restrictions; punctuation-wrap: simple;"></p><p style="margin: 0pt 0in; text-align: left; line-height: normal; text-indent: 0in; vertical-align: baseline; unicode-bidi: embed; direction: ltr; -ms-word-break: keep-all; language: ko; mso-line-break-override: restrictions; punctuation-wrap: simple;">
</p><p style="margin: 0pt 0in; text-align: left; line-height: normal; text-indent: 0in; vertical-align: baseline; unicode-bidi: embed; direction: ltr; -ms-word-break: keep-all; language: ko; mso-line-break-override: restrictions; punctuation-wrap: simple;"></p>


</span>


*Required question