Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Nesprávný čas

Riešenie problémov

Nesprávný čas.


Symptóm

Čas na TV nie je správny.
Ak stlačíte tlačidlo OK (informačný dispej), môžete skontrolovať nastavený čas.

① V prípade, že prijímate signál cez anténu, ak nastavíte "Auto", čas sa nastaví podľa času vysielanej televíznek stanice.

② V prípade, že sledujete televízne vysielanie cez set-top box alebo iné externé zariadenie, môžete zvoliť "Manual" a nastaviť si čas manuálne.

※ Po nastavení času manuálne, ak vypnete napájanie (výpadok prúdu, odpojenie kábla, predlžovací kábel), sa televízor bude znova inicializovať, čas bude potrebné nastaviť opäť.
※ V prípade, že nie je správne nastavený čas a máte vopred naplánovaný záznam nahrávania, nebude záznam vykonaný v dobe, ktorú požadujete.


 Riešenie

Ne-Smart TV

① Auto: Nastavenie → čas → skontrolujte 'Aktuálny čas' → Hodiny → Auto
      Pre užívateľov DTV vysielania, v prípade že majú nastavený režim Auto, sa nastaví čas podľa vysielacej stanice ...

② Manuálne: Nastavenie → čas → skontrolujte 'Aktuálny čas' → Hodiny → Manuálna → nastavte rok / mesiac / deň / hodinu / minútu.NetCast '12 ~ '15>

① Auto: [Smart] alebo [Settings menu] → [Nastavenia] → [Čas] → [Hodiny] → [Auto]

② Manuálne: [Smart] nie [Settings menu] → [Nastavenia] → [Čas] → [Hodiny] → [Manuálne]

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>


</span>
*Required question