Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Zobrazuje sa na obrazovke nápis "Nie je signál?"

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • TV príslušenstvo, Televízory
  • Naposledy aktualizované 27/07/2016

Zobrazuje se na obrazovke nápis " Nie je signál"?


 Príčina

Vybrali ste nesprávny režim vstupu alebo máte nedostačujúci príjem signálu.

Periférne zariadenie (set-top box, DVD, Blu-ray, herné konzoly ...) majú problémy.


 Riešenie

1. Skontrolujte výber vstupu.

※ Ak používate režim anténa, vyberte režim TV alebo aktuálny režim vysielania.

Ak používate set-top box, vyberte vstup podľa pripojeného set-top boxu.

  Napríklad: komponentný kábel, HDMI ...

2. Skontrolujte anténne spojenie.

3. Skontrolujte, či príjem signálu je v poriadku.

- Pokiaľ sa Vám nedarí naladiť niektoré kanály, môže to byť spôsobené zlým príjmom.

- Pre užívateľov set-top boxu, skontrolujte správnu funkciu set-top boxu.
 


   Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500