Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Ako mám nastaviť zámok na mojej TV?

Používanie

Ako mám nastaviť zámok na mojej TV?


Symptóm
 

Môžete si nastaviť/resetovat heslo.
Pôvodné heslo je "0000" a užívateľ si ho môže zmeniť.
 
※ Ak ste zabudli heslo, môžete ho inicializovat len prostredníctvom zákaznického servisu.

※ Skontrolujte :
    Zabezpečenie zablokuje určitý kanál a externý vstup. Ak zadáte heslo na zamknutom kanále, bude dočasne odomnutý.Riešenie

Nie Smart TV

<how to="" set="" –="" before="" ‘11="" models=""></how>

① Home nebo tlačidlo Menu Zámokzadejte heslonastavte heslo→ zadejte nové heslo a potvrďte jej

<how to="" set="" -="" smart="" tv="" <="" span="">Netcast ‘12~’15></how>

① Smart SETTINGS→ ZámokZadejte hesloNastavte heslo→ zadejte nové a potvrďte ho.*Required question