Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako použiť LG G4 Media Server (DLNA)?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 19/06/2015

Ako použiť LG G4 Media Server (DLNA)?

Je možné zdielať mediálny obsah s blízkymi zariadeniami cez DLNA. Obe zariadenia musia byť certifikované pre použitie funkcie DLNA, aby bolo možné túto funkciu využiť.

Poznámka: niektoré nastavenia, ikony, alebo položky menu sa môžu líšiť v zariadení v závislosti na použitej verzii softwaru a poskytovateľovi služieb.

 


How to use Návod na použitie.
 
           1. Aktivácia Media Server.
 
                  ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > Pripojenie> Zdielať a pripojiť icon > Mediálny server
                  ② Označte   icon   Zdieľanie obsahu  pre zdieľanie obsahu v zariadení s inými zariadeniami v blízkosti.
                  ③ Ťuknite na Názov telefónu  pre zmenu názvu zariadenia. Ťuknite na obrázok pre zmenu obrázku zariadenia.
                  ④ Ťuknite na Môj zdieľaný obsah  a označte icon  typy súborov, ktoré máte záujem zdieľať a potvrďte tlačidlom OK.  Vyberte z možností Fotografie, Videá a Hudba.                  
                  ⑤ Označte   icon   Prijať obsah pre povolenie prístupu iných zariadení k Vášmu telefónu.
                  ⑥ Mediálny server je teraz aktívny a pripravený zdielať obsah.
                  ⑦ Ťuknite na Povolené zariadenia   pre zobrazenie zariadení v blízkosti telefónu.
                  ⑧ Ťuknite na Nepovolené zariadenia pre zobrazenie zariadení, ktoré nemajú povolený prístup k zariadeniu.
 
 
                    2. Ovládanie pripojených zariadení. 
 

                  Spustite na ovládanom zariadení (napr. TV) multimediálny obsah z knižnice so vzdialeným prístupom (napr. PC).

                  Poznámka: Overte si, že DLNA funkcionalita je korektne nastavená (pre TV a PC).

 

                  Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie icon > Nastavenia icon > Pripojenie > Zdielať a pripojiť icon > Mediálny server.

 

                  ① Ťuknite na Menu icon > Použite funkciu DLNA.

                  ② Ťuknite na Prehrávač icon  a vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

                  ③ Ťuknite na Knižnicu icon a vyberte súbor a zariadenie..

                  ④ Môžete prehľadávať obsah zariadenia.

                  ⑤ Stisknite a podržte prst na ikone obsahu a zvoľte možnosť Prehrať, alebo ťuknite na ikonu menu icon > Prehrať.

 

                  Je možné pristupovať k obsahu z okolitých pripojených zariadení, ako je napríklad počitač, alebo mobilné zariadenie.

 

                  ① Pre pripojenie okolitých zariadení k Vášmu zariadeniu, ťuknite na Zariadenia v blízkosti v aplikáciách Galéria, alebo Hudba.                      

                      - Zabezpečte, aby obe zariadenia boli pripojené na rovnakú wifi sieť pre správne fungovanie služby.

                      - Overte si, že funkcia DLNA je povolená na blízkom zariadení.

                  ② Ťuknite na zariadenie, ktoré si želáte pripojiť. Ak nie je zariadenie v zozname, ťuknite na Hľadanie zariadení v blízkosti. 

                  ③ Po ustálení pripojenia je možné prehliadať obsah z blízkych zariadení na Vašom zariadení.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500