Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako môžem nastaviť displej s LG G4?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 19/06/2015

Ako môžem nastaviť displej s LG G4?

 

Function LG G4 Nastavenia displeja

 

          Ovládajte nastavenia domovskej obrazovky, Zamykacej obrazovky, Typ písma systému a ostatné vlastnosti.

              Pre prístup k nastaveniam displeja: z domovskej obrazovky ťuknite na  Aplikácie  > Nastavenia  > Displej.

 

          1. Domovská a zamykacia obrazovka

 

                 ① Ťuknite na Domovská obrazovka ICON pre ovládanie nastavení a zmien v domovskej obrazovke.

                 ② Ťuknite na  Uzamknúť obrazovku ICON  pre zvolenie želaných nastavení zabezpečenia Vášho telefónu.

            ③ Ťuknite na  Domovské dotykové tlačidlá ICON pre zvolenie kombinácie tlačidiel, ich farby, a zvolenia transpartného pozadia.

 

          2. Typ písma
 

            ① Ťuknite na Typ písma ICON pre zvolenie želaného typu písma na displeji Vášho zariadenia, ťuknite na symbol plus   pre pridanie prídavných typov písma.

                 ② Ťuknite na Veľkosť písma ICON pre zvolenie veľkosti písma.

 

          3.  Základné  nastavenia
 

                 ① Ťuknite na  Jas ICON pre ovládanie intenzity jasu ICON. Označte  ICON Automatický jas pre nastavenie jasu s ohľadom na okolité osvetlenie.

                      Poznámka: Jas sa môže meniť v závislosti na okolitom osvetlení. Pre vybrané modely je možné nastaviť základnú hodnotu jasu, pokiaľ je možnosť Auto označená.

                                 Pre tieto modely sa jas displeja upraví i nad nastavenú hodnotu, ak si svetelné podmienky vyžiadajú vyššiu hodnotu jasu displeja (napríklad priame slnečné svetlo).

                                 V určitých situáciách sa môže jas displeja znížiť, pokiaľ zariadenie bude v abnormálnych tepelných podmienkach.

                 ② Označte ICON Automatické otočenie obrazovky ICON pre nastavenie otáčania displeja podľa toho, v akej polohe rotuje telefón pri používaní.

                      Poznámka: Niektoré aplikácie ovládajú otočenie displeja nezávisle na označení tejto možnosti.

                 ③ Ťuknúť na  Interval vypnutia obrazovky  ICON pre nastavenia času, po ktorom sa vypne displej zariadenia.

 

          4.  Pokročilé nastavenia  
 

                 ① Ťuknite na  Viac Sporič obrazovky  a potom ťuknite na posuvník ICON pre zapnutie funkcie. Zvoľte šetrič obrazovky  pre nastavenia správania sa telefónu v spánku, alebo pri nabíjaní.

                     Nastavenia závisia od inštalovanej aplikácie. Ťuknite na  Ozubené koliesko ICON pre ďalšie nastavenia, ak sú dostupné. Ťuknite na tlačidlo menu ICONťuknite na  Nastavenie uvedenia do prevádzky pre nastavenie, kedy sa má spustiť šetrič obrazovky,

                alebo ťuknite na možnosť Spustiť pre okamžité zobrazenie šetriča obrazovky.

                 ② Ťuknite na  Kalibráciu pohybového snímača  a rekalibrujte senzor vo Vašom zariadení.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500