Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Použitie funkcií QSlide and Dvojité okno v G4?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 29/06/2015

Použitie funkcií QSlide a Dvojité okno v G4

Funkcie QSlide a Duálne okno sú užitočné nástroje na lepší multitasking.

Poznámka: Niektoré položky menu, nastavenia, alebo ikony sa môžu líšiť v závislosti na použitej verzii softwaru a poskytovateľovi služieb.


 
          1. QSlide

                  Vykonávajte multitasking efektívne vďaka použitiu dvoch okien súčasne v možnosťou úpravy veľkosti a priehľadnosti okien.

                  ① Potiahnite prst smerom nadol z hornej časti obrazovky, aby sa otvoril panel notifikácií.

                       Prstom potiahnite aplikácie vpravo, alebo vľavo, aby ste našli funkciu Qslide  ICON a aktivovali ju. 

                       Ťuknite na požadovanú QSlide aplikáciu.

                       

                  Druhou možnosťou je pri používaní požadovanej aplikácie podporujúcej funkciu QSlide  ťuknutie na kontextové menu 
ICON a ťuknutie na možnosť QSlide.

                  Funkcia sa aktivuje a aplikácia sa zmení na menšie okno.

                  Poznámka: Pre zvolenie, ktoré QSlide aplikácie chcete vidieť v zozname aplikácií, poiahnite aplikácia doľava a vyberte možnosť Upraviť ICON > označte  ICON požadované aplikácie.

                  Pre presun poradia zobrazovaných aplikácií, potiahnite posuvník   ICON smerom nadol, alebo nahor.

                  ② Ťuknite na posuvník  ICON pre pridanie priehľadnosti. Spriehľadnenie aplikácie uľahčuje interakciu s aplikáciou pod oknom QSlide aplikácie.

                       Pre použitie QSlide aplikácie znovu, posuňte posuník znovu doprava.

                  ③ Pri používaní funkcie QSlide je možné vykonávať hovory, prehliadať web, poslať textovú správu, alebo zvoliť iné možnosti telefónu.

                  ④ Ťuknite  ICON pre ukončenie aplikácie.

                  ⑤ Ťuknite  maximize pre zobrazenie aplikácie v celoobrazovkom režime.

 

            2. Dvojité  okno  

                  Funkcia Dvojité okno rozdeľuje obrazovku pre multitasking, kde je i možnosť potiahutia a vloženia medzi dvomi oknami, alebo prezereanie posledne použivaných aplikácií.

                  Povolenie funkcie Dvojité okno

                  ① Na domovskej obrazovke, ťuknite  Aplikácie  ICON > Nastavenia  ICON > Všeobecné > Dvojité okno ICON

                  ② Ťuknite na posuvník Dvojitého okna ICON pre zapnutie funkcie

 

                  Používanie funkcie Dvojité okno

                  ① Na domovskej obrazovke, ťuknite na poslednýkrát použité aplikácie  ICON a potom zvoľte Dvojité okno.

                  ② Zvoľte potiahnutím ikon aplikácií zvoľte dve aplikcácie pre použitie v reálnom čase.

                  ③ Zvoľte  ICON a potiahnite prst pre zmenu veľkosti okna. Ťuknite  ICON pre zobrazenie možností:
    ICON Výmena pozícii aplikácií na obrazovke
    ICON Výmena aplikácií zobrazovaných v Dvojitom okne.
    ICON Maximalizovanie aktívneho okna do režimu celej obrazovky.
    ICON Minimalizovanie aktívneho okna späť do režimu dvoch okien
    ICON Zatvorenie aktívneho okna a zatvorenie dvojitého okna.

 

                  Zakázanie režimu Dvojitého okna

                  ① Na domovskej obrazovke , ťuknite na  Aplikácie  ICON > Nastavenia ICON > Všobecné  > Dvojité okno ICON

                  ② Ťuknite na posuvník funkcie  ICON pre vypnutie funkcie

 

                  Povolenie Auto - Otvorenia

                  ① Na domovskej obrazovke , ťuknite na  Aplikácie  ICON > Nastavenia  ICON > Všeobecné  > Dvojité okno ICON

                        ② Označte ICON auto otvorenie pre povolenie funkcie.

                  Poznámka: možnosť automatického otvorenia je šedá a nedá sa potvrdiť, ak je funkcia Dvojitého okna nepovolená.

                  ③Ťuknite na URL odkaz vo webovom prehliadači, alebo v mailovej prílohe, aby sa odkaz otvoril v Dvojitom okne.


 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500