Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Používanie panelu notifikácií v LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Telefóny
  • Naposledy aktualizované 02/07/2015

Používanie panelu notifikácií v LG G4

 

how to use Návod na použitie

 

             Panel notifikácií upozorňuje na príchod nových správ, udalostí kalendára, alebo prebiehajúce procesy, ako napríklad sťahovanie aplikácií, alebo video súborov.

             Poznámka: Niektoré položky v nastaveniach, ikony, alebo menu sa môže líšiť v závislosti na použitej verzii softwaru, alebo poskytovateľovi služieb.

 

             1. Prehľad notifikácií

                  Príchod notifikácie je zobrazený ikonou v hornom paneli obrazovky, pre jej zobrazenie a interakciu s notifikáciou  je potrebné otvoriť panel notifikácií.

                  - Pre otvorenie panelu notifikácií, potiahnite prst smerom nadol z hornej strany displeja.

 

                 Ozubené koliesko v pravej časti notifikačného panelu dovoľuje zmeniť nastavenia.

                 Prvý riadok označuje rýchle nastavenia užitočných funkcií, ako je ovládanie WIFI, jas displeja, a ďalšie. Jedným rýchlym ťuknutím na ikonu je možné funkciu zapnúť, vypnúť, dlhé podržanie prstu na ikone Vás presmeruje na konkrétne miesto v nastaveniach systému.

                 QSlide aplikácie dovoľujú rozdeliť obrazovku na dve časti, alebo používať na jednej obrazovke dve aplikácie súčasne. Aplikácie podporujúce funkciu QSlide sa nachádzajú v druhom riadku.

                 Tretí riadok s posuvníkom dovoľuje ovládať jas displeja.

                 Štvrtý riadok ovláda hlasitosť zvonení, alebo zvukov. Pod týmto riadkom sa nachádzajú notifikácie ďalších aplikácií. 

 

                     
 

          2. Rýchle nastavenia

 

                 Je možné použiť rýchle nastavenia pre prístup k wifi, ovládať jas displeja, alebo otvoriť menu Nastavenia.

                 Je možné poradie ikon a samotné ikony ovládať.

                  -  Otvorte panel notifikácií, posuňte sa v aplikáciách doľava, a ťuknite na možnosť Upraviť   pre zmenu nastavení zoznamu aplikácií. Pre zmenu poradia, potiahnite  icon smerom nadol, alebo nahor podľa potreby.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500