Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Používanie funkcie LG G4 Knock On a Knock Code

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 02/07/2015

Používanie funkcie LG G4 Knock On a Knock Code

 

function LG G4 Knock ON™ & Knock Code™

 

             Vďaka funkcii Knock ON je možné vypnuť a zapnúť displej dvomi ťuknutiami na obrazovku telefónu. Je potrebné dvakrát ťuknúť na prázdne miesto na domovskej obrazovke, alebo na obrazovke zamknutia.


                 Knock Code je bezpečnostná funkcia, ktorá dovoľuje odblokovať telefón, keď je obrazovka vypnutá. Domovská obrazovka je tak prístupná až po zadaní sekvencie vyťukanej kdekoľvek na obrazovke.

             Funkcie Knock ON a Knock Code je možné používať súčasne.

                 Poznámka: Niektoré ikony, položky v menu, alebo v nastavení sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie softwaru, alebo poskytovaľa služieb.


          1. Knock On
 

                 Rýchle dvojité ťuknutie v strede obrazovky rozsvieti displej bez nutnosti stlačenia tlačidla na zapínanie/vypínanie. Telefón rozpozná, či chcete displej zapnúť, alebo vypnúť.

                 Poznámka: Funkcia Knock ON nemôže byť vypnutá, je teda aktívna neustále. 

                 Poznámka: Funkcia Knock ON pri dvojitom ťuknutí  rozsvieti displej. Ak nie je nastavené zabezpečenie uzamykacej obrazovky cez PIN, alebo vzor, telefón po dvojim ťuknutí zobrazí priamo domovskú obrazovku. V prípade zabezpečenej uzamykacej obrazovky sa objaví len displej s možnosťou na vloženie hesla, alebo vzoru

                 pre odomknutie telefónu.

 

                 Tipy

                 ① Pre šetrenie spotreby batérie, a nechcených odomknutí displeja, telefón prijíma dvojité ťuknutie po celkom displeji telefónu, i keď preferované miesto pre odomknutie je v strede obrazovky.

                 ② Pokiaľ pri vyťukávaní hesla sa s telefónom hýbe, nemusí byť funkcia korektne spoznaná.

                 ③ Funkcia nemusí byť korektne spoznaná, ak sa vyťukáva nechtami a nie prstom samotným.

                 ④ Funkcia Knock On je stále aktívna a nie je možné ju vypnúť.

                 ⑤ Je nutné si nastaviť záložný PIN kód v prípade, že bude funkcia Knock Code vyžadovať vzor pre odomknutie a nebude možné ho vyťukať.

 

          2. Nastavenie funkcie Knock Code
 

                 ① Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie ICON > Nastavenia ICON > Displej > Uzamykacia obrazovka ICON

                 ② Ťuknite na  Zvoliť zamknutie telefónu > Knock Code.

                 ③ Prečítajte si návod a ťuknite  na tlačidlo  Ďalší.

                 ④ Ťuknite 3-8 krát na pole 2X2 štvorce pre nastavenie kódu. Ťuknite na Ďalši.

                 ⑤ Vyťukajte zvolený kód pre potvrdenie a ťuknite na tlačidlo Potvrdiť. 

                      Poznámka: Nasledujte inštrukcie na obrazovke pre nastavenie záložného PIN kódu v prípade, že zabudnete odomykací vzor funkcie Knock Code.

                 ⑥ Zvoľte si, ktoré notifikácie majú byť zobrazované na uzamykacej obrazovke a potvrďte výber tlačidlom OK.

 

          3. Použitie funkcie  Knock Code

                 Pri vypnutej obrazovke

                 Ak je displej vypnutý, podržte telefón v orientácii portrét a vyťukajte priamo frekvenciu pre odomknutie telefónu kdekoľvek na obrazovke, telefón sa otvorí priamo do domovskej obrazovky.  Kód je možné vyťukať na malej, ale i celej ploche displeja.

 

                 Pri zamknutej obrazovke

                 Použite najprv funkciu Knock ON dvojitým ťuknutím, alebo stlačte krátko tlačidlo pre vypnutie/zapnutie telefónu. 

                 Vyťukajte sekvenciu Knock Code v oblasti, ktorá je na to na displeji určená.

 

          4. Zabudná sekvencia pri funkcii Knock Code
 

                 ① Po piatich nekorektných pokusoch o vyťukanie sekvencie sa objaví oznam: Bol vložený päť krát po sebe nesprávny Knock Code. Zabudnutý kód? Prečítajte si notifikáciu na spodku displeja a ťuknite na tlačidlo OK.

                 ② Objaví sa obrazovka s plochou 2x2 štvorce, kde je nutné vyťukať sekvenciu do pripravených políčok.

                 ③ Pri šiestom neúspešnom pokuse nie je možné danú Knock Code sekvenciu už použiť. Telefón je možné odomknúť už len zadaním záložného PIN kódu, ktorý bol zadaný pri aktivácii služby.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500