Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Správa mobilných dát v LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Telefóny
  • Naposledy aktualizované 07/07/2015

Správa mobilných dát v LG G4

function Správa pripojenia a nastavenia limitov dát

             Vďaka funkcii je možné povoliť, alebo zablokovať auto-synchronizáciu a zvoliť si možnosti, ako sa má telefón správať pri použití mobilných hotspotov.

             Poznámka: Niektoré nastavenia, položky, alebo ikony v menu sa môžu líšiť v závislosti na použitej verzii softwaru, alebo poskytovateľovi služieb.

            

             1. Z domovskej obrazovky, ťuknite na  Aplikácie   > Nastavenia    > Siete > Mobilné dáta  ICON

 

             2. Ťuknite na prepínač  Mobilné dáta  pre povolenie funkcie a mobilných dát.

 

             3. Označte  Obmedzenie využítia mobilných dát   ak si želáte nastaviť určitý limit prenesených dát.

                 Akonáhle je limit dosiahnutý, mobilné dátové pripojenie sa preruší a zobrazí sa notifikácia.

 

             4. Ťuknite na box s označením dátumu, Cyklus  a ťuknite na zmeniť cyklus sledovania dát.  Zvoľte dátum reštartu cyklov využitia, cyklus sa vyresetuje každý mesiac v stavovený dátum.           

             5. V nastavení mobilných dát je možné nastaviť tieto položky:

                 ① Graf využívania mobilný dát - použite pre monitoring prenášaných dát
                
                 Horný posuvník pre nastavenie celkového limitu- použite nastavenie celkového limitu, keď sú mobilné dáta vypnuté a označte celkový limit dát za mesiac, ktorý môže byť maximálne prenesený. Funkcia Obmedzenie využitia mobilných dát  musí byť povolená, aby sa dal limit ovládať.

                                                                

                  Dolný posuvník pre nastavenie varovania - použite funkciu pre nastavenie varovania pred vyčerpaním dát. Akonáhle prenášané dáta dosiahnu nastavenú hodnotu, zobrazí sa varovanie. 

 

             6. Ťuknite na aplikáciu zo zoznamu aplikácií pre detialné informácie o spotrebe konkrétnej aplikácie v danom časovom cykle. Zobrazia sa tieto súčasti:

                 Detailný graf spotreby.

                 ② Dáta v popredí a v pozadí - zobrazuje dáta pri aktívnom používaní aplikácie i dáta prenesené v pozadí.

                 ③ Obmedziť dáta na pozadí - pokiaľ je táto možnosť označená   aplikácia bude využívať dáta na pozadí len po pripojení na wifi sieť

 

             7Ťuknite na kontextové menu   a vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

                 ① Obmedziť dáta na pozadí - pokiaľ je táto funkcia označená   zabráni využívaniu dát aplikáciám v pozadí v mobilnej sieti.

                 ② Zobraziť využitie siete WIFI - dovoľuje vidieť využívanie dát vo WIFI sieti tak, ako pri mobilných sieťach

                 ③ Mobilný hotspot  - pomáha obmedzovať spotrebu dát v pripojení do konkrétnej wifi siete.

                      Označte    všetky wifi siete, kde chcete zakázať sťahovanie dát v pozadí. Aplikácie však taktiež môžu varovať pred použitím týchto sietí pri pokusoch o stiahnutie väčších súborov. 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500