Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Uzamykacia obrazovka v LG G4

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 09/07/2015

Uzamykacia obrazovka

 

 

Function Popis funkcie

 

             1.Je možné sledovať notifikácie na zamknutej obrazovke.

             2.Ťuknite na notifikáciu, odomknite na zariadenie, a prislúchajúca aplikácia sa otvorí. Je tiež možné posunúť prstom notifkáciu doprava, alebo doľava, aby bola odstránená.

             3.Notifikácie môžu byť rôznej veľkosti.

 

 

                 ① Ťuknite na notifikáciu pre otvorenie   ② Odomknite zariadenie                 ③ Otvorí sa aplikáca patriaca k notifikácii

             process for lock screen

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500