Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Aktualizácia systému bezdrôtovo (FOTA)

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 10/07/2015

Aktualizácia systému bezdrôtovo (FOTA)

 

 

symptom Dôvod funkcie

 

        Pokiaľ evidujete softvérovú závadu (zoznam symptómov nizšie), vykonajte aktualizáciu systému na jeho poslednú verziu cez FOTA.

 

              - Probém s prijímaním/zasielaním správ

              - Komplikácie pri zmene profilom, alebo špecifických situácií.
              - Telefón sa náhodne vypína.
              - Telefón zamŕza
              - Nepredvítaľné správanie systému a aplikácií

 

 

function Funkcia

 

      ■ Čo je funkcia FOTA? (Firmware Over The Air)?

              FOTA je bezdrôtový spôsob aktualizácie smart telefónu. Táto metóda je odporúčaná obľúbená zákazníkmi, nakoľko je jednoduchá a prístupná na použitie.

              Pokia telefón podporuje funkciu FOTA, je možné stiahnuť softvér priamo od operátora, alebo LG. 

              Taktiež majú výrobca a operátori posunúť najnovší softvér koncovému zákazníkovi, aby bolo zaručené, že telefón bude mať najnovší softvér, s ktorým bude spokojný.

              

 

how to setup Nastavenie

 

        Ako je možné skontrolovať, čí je dostupný novší softvér.

                  Nastavenia  → Všeobecné - Info o telefóne Centrum aktualizácií→ Aktualizácia softvéru → Skontrolovať aktualizácie

 

              FOTA setup 1

 

           

        FOTA UI – Stiahnutie a inštalácia

 

              FOTA setup 2

 

              FOTA setup 3

      

                     Pred stiahnutím FOTA je potrebné sa pripojiť ku korektnej wifi sieti, nakoľko je možné, že bude väčší stiahnutý balík dát a overte si, že batéria je plne nabitá a v zariadení je dostatok voľného miesta. Prosím, nevyberajte batériu počas aktualizácie.

 

 

Check point Najčastejšie otázky

  

          FOTA FAQs                

                 a) Presun z prostredia s wifi pripojením do prostredia s pripojenám na 3G.

                      - Sťahovanie bude pokračovať aj v 3G               

                      - Pokiaľ je zaškrtnutá možnosť "Len Wi-Fi", sťahovanie bude pozastavenépri strate wifi signálu.
                        Akonáhle sa telefón znovu pripojí na Wi-Fi, sťahovanie aktualizácie bude pokračovať.
 

          

                 b)  Strata dátového signálu na 3G/Wi-Fi

                      - Vďaka funkcií obnovenia sťahovania sa sťahovanie obnoví tam, kde prestalo.

          

                 c)  Je aktualizácia softvéru dostupná aj po roote telefónu?

                     - Počas procesu overovania súčasného systému pred inštaláciou nového softvéru, 
                       nemusí byť aktualizácia dostupná, ak došlo k zmene časti, alebo celého systému.

                     - Aktualizácia cez FOTA je riešená tak, aby sa stiahli len tie súčasti, ktoré sú potrebné, nesťahuje sa plný obraz (súbor s operačným systémom)

 

                 d) Čo sa stane s inštaláciou po stiahniutí, ak inštalácia bude prerušená kvôli báterii?

                     - Akonáhle bude telefón opäť v zapnutom stave, sťahovanie bude obnovené na mieste, kde bolo pozastavené.

  

                 e) Sú uložené užívateľské dáta?

                     - Nakoľko sú užívateľské dáta uložené na inom mieste v pamäti, nebudú zmazané.
                       
Napriek tomu, je odporúčaná záloha užívateľských dát.

 

                 f)  Pokiaľ je vydaných niekoľko verzií softvéru, je možné aktualizovať telefón priamo do poslednej verzie softvéru?

                     - Nie je to možné, nakoľko každá aktualizácia mení len čast systému, je teda nutné aktualizovať sekvenčne k poslednej vydanej verzii softvéru.

  

                g)  Je nejaký rozdiel medzi webovou aktualizáciou a FOTA aktualizáciou?

                     Sotvérová aktualizácia bude rovnaká ako webová aktualizácia akonáhle bude aktualizovaná cez FOTA.

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500