Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako nastaviť SS pri manuálnom ovládaní kamery?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 14/07/2015

Ako nastaviť SS pri manuálnom ovládaní kamery?

 

 

Function Funkcia

 

        ▶ SS: Používá se k ovládaniu rýchlosti uzávierky. Dlhšia doba uzavretia povedie k dlhšej expozícii. 

                          Napr.: Fotografovanie trasovania svetla cez deň a v noci.

                 1. Ak aktivujete SS, AE-L je zapnuté. Pokiaľ je AE-L aktívne, EV nemôže byť modifikované. 

              Poznámka: Pokiaľ je AE-L zapnuté, budú použité predchádzajúce nastavenia SS.

                 2. EV je automaticky prispôsobené hodnotám  ISO alebo SS.
                 3. Pokiaľ je doba expozície s jasným okolitým svetlom príliš dlhá, môže sa objaviť náhľad s bielou obrazovkou. 
                Je to vzhľadom k preexpenovaniu normálne. Menšia doba expozície túto situáciu napraví.
                 4. Pokiaľ využívate dlhšiu expozíciu,  doporučujeme pre stabilitu fotiek používať stativ alebo fixný držiak. 
                     Akýkoľvek rýchly pohyb pri dlhej expozícii fotku  naruší a bude  rozmazaná.
 
                       Control SS

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500