Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako nastaviť EV v manuálnom móde fotoaparátu?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 23/07/2015

Ako nastaviť EV v manuálnom móde fotoaparátu?

 

Function Použitie

 

           ▶ EV (Exposure value): Používa sa na nastvenie jasu.

    1. EV je ovládaný v odomknutom móde alebo  pokiaľ je  AE-L vypnutý.  
    2. Pokiaľ je AE-L zapnuté (uzamknutý mód), nie je možné EV používať
    3. Akonáhle zadáte vyšie hodnoty, obrazovka bude svetlejšia. Pokiaľ posuniete nadol, bude tmavšia.

    Poznámka: Ak nastavíte EV, ISO a SS sú tiež automaticky ovládané a ich hodnoty sa zobrazia v hornej časti displeja.

    4. Pokiaľ je ISO alebo SS zvolené alebo je  AE-L zapnuté, nie je možné hodnotu EV zmeniť.
                    EV bude automaticky nastavené podľa hodnôť ISO a SS.
 
                   EV control

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500