Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako je možné zdielať a pripojiť LG G4 k ďalším zariadeniam?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 03/08/2015

Ako je možné zdieľať a pripojiť LG G4 k ďalším zariadeniam?

function LG G4 Zdieľanie a pripojenie

 

            Zdieľanie a pripojenie využíva možnosť bezdrôtového pripojenia, alebo pripojenia káblom pre presúvanie dát a médií medzi ďalšími zariadeniami.

            Pripojte Vašu TV cez HDMI, cez USB, alebo zdieľajte obsah bezdrôtovo.

            Poznámka: Niektoré nastavenia, ikony, alebo položky v menu sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie sotfwaru, alebo poskytovateľa služieb.


          1. NFC

 

            NFC (Near Field Communication) je bezdrôtová technológia, ktorá dovoľuje prenos dát medzi dvomi zariadeniami vzdialenými niekoľko cm od seba.

            So zapnutou funkciou NFC si môže Váš telefón vymieňať dáta s ďaľšími zariadeniami, ktoré funkciu taktiež podporujú.

            Je však možné si prečítať aj informácie z NFC čipov vložených do plagátov, nálepiek a ďalších produktov.

            ① Na domovskej stránke ťuknite  na Aplikácie  icon > Nastavenia  icon > záložka Síete  > Zdieľať a pripojiť icon

            ② Ťukntie na prepínač  NFC icon pre spustenie.

 

            Výber aplikácie pre platbu:

 

            ① Ťuknite na NFC.

            ② Ťuknite na Ťuknutím zaplatiť.

            ③ Vyberte z dostupných možností.

                Poznámka:  Aby bola možnosť dostupná, je potrebné mať nainštalovanú a aktivovanú HCE aplikáciu, ako je napríklad Google Peňaženka.

 
        2. Android Beam
 

            Pokiaľ je funkcia Android Beam zapnutá, môžete preposielať obsah aplikácie do iného zariadenia s podporou NFC pridržaním oboch produktov blízko pri sebe.
            Napr.: Môžete preposielať webové stránky, videá na YouTube, kontakty, a ďalšie. Stačí priložiť obe zariadenia k sebe (klasicky zadnými stranami k sebe) a potom ťuknite na obrazovku.

            Aplikácia potom rozhodne, aké dáta budú odoslané.

 

            ① Na domovskej stránke ťuknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Síete > Zdieľať a pripojiť icon

            ② Ťuknite na prepínač  Android Beam icon pre zapnutie funkcie.

 

            Použitie funkcie  Android Beam:

 

            ① Zapnite funkciu Android Beam na oboch zariadeniach.

            ② Vyberte položku, ktorú si želáte zdielať.

            ③ Podržte zariadenia pri sebe (klasicky zadnými stranami). Akonáhle budú zariadenia v správnej polohe, ucítite vibráciu, alebo budete počuť tón.

            ④ Keď sa obrazovka zmensí na odosielacom zariadení, ťuknite na obrazovku a súbor sa začne presúvať.

                Poznámka: Aplikácia určí, čo bude preposlané, alebo prijaté. Ak sa obrazovka nezmenší, nie je možné súbor cez Android Beam zaslať.

 

        3. SmartShare Beam

 

            Použitie SmartShare Beam

 

            ① Na domovskej stránke ťuknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Síete > Zdieľať a pripojiť icon> SmartShare Beam.

            ② Ťuknite na prepínač  icon pre zapnutie SmartShare Beam. Uistite sa, že je funkcia povolená aj na ďalších zariadeniach.

            ③ Vyberte súbor, který chcete zdieľať a ťuknite na ikonu Zdieľať  icon alebo prst dlhšie podržte a vyberte Zdieľať.  Zrolujte nižšie a zvoľte  SmartShare Beam icon

            ④ Ťuknite na meno zariadenia pre odoslanie súboru.

            ⑤ Na druhom zariadení sa zobrazí upozornenie o prichádzajúcom súbore, ktorý je možné prijať, alebo zamietnuť. Uistite sa, že sú pred odoslaním obe zariadenia v dosahu.

                Poznámka: Pre aktiváciu SmartShare Beam je potrebné mať povolené WI-FI.

 

            Nastavenie SmartShare Beam

 

            ① Na domovskej stránke ťuknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Síete > Zdieľať a pripojiť icon> SmartShare Beam.

            ② Ťuknite na  G4 alebo vybrané meno pre zmenu názvu zariadenia.

            ③ Možnosť Úložisko je šedá v prípade, že v telefóne nie je vložená SD karta.

            ④ Ťuknite na Históriu prenosov súborov pre zobrazenie zoznamu všetkých odoslaných a prijatých súborov cez SmartShare Beam.

                Poznámka: V tomto zozname sú zobrazené všetky súbory, pokiaľ neboli vymazané, alebo ak neboli súbory prijaté, alebo odoslané iným spôsobom.

 
        4. Mediálny server

 

            Zdieľajte mediálny obsah s okolitými zariadeniami cez Mediálny server. Obe zariadenia musia podporovať zdieľanie pomocou protokolu DLNA.

 

            Zapnutie funkcie  Mediálny server

 

            ① Na domovskej stránke ťuknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Síete > Zdieľať a pripojiť icon> Mediálny server.

            ② Označte  icon Zdieľanie obsahu  pre zdieľanie obsahu s okolitými zariadeniami.

            ③ Ťuknite na G4 alebo  vybrané meno pre zmenu názvu zariadenia. Ťuknite na ikonu obrázku pre zmenu zobrazenia zariadenia.

            ④ Ťuknite na  Môj zdieľaný  obsah a označte  icon typy obsahu, ktoré  chcete zdieľať  a ťuknite na  OK. Vyberte z možností  Fotografie, Videá a Hudba.

            ⑤ Označte  icon  Prijať obsah pre povolenie ostatným zariadeniam nahrávať médiá do Vášho telefónu.

            ⑥ Mediálny server ja aktivovaný a pripravený k použitiu.

            ⑦ Ťuknite na  Povolené zariadenia  pre zobrazenie zariadení s povoleným prístupom.

            ⑧ Ťuknite na  Nepovolené zariadenia pre zobrazenie zariadení so zakázaným prístupom.  

 

            Ovládanie pripojených zariadení

 

            Nechajte pripojené zariadenia (napríklad TV) prehrávať multimediány obsah z knižnice vďaka vzdialenému prístupu (napríklad PC).

            Poznámka: Uistite sa, že je funkcia DLNA na daných zariadeniach správne nastavená (PC a TV).

 

            ① Na domovskej stránke ťuknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Síete > Zdieľať a pripojiť icon> Mediálny server.

            ② Ťuknite na tlačidlo  Menu icon > Použiť funkciu DLNA.

            ③ Ťuknite na  Prehrávač icon a vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

            ④ Ťuknite na Knižnica  icon a vyberte zariadenie s knižnicou so vzdialeným prístupom.

            ⑤ Teraz môžete prehliadať obsah knižnice.

            ⑥ Dotykom podržte náhľad obsahu a vyberte možnosť Prehrať, alebo ťuknite na tlačidlo Menu icon > Prehrať.

 

            Prehliadanie obsahu okolitých zariadení.

 

            Užívajte si obsah z okolitých zariadení, ako sú počítače, alebo mobily na Vašom zariadení pomocou týchto krokov:

 

            ① Pre pripojenie okolitých zariadení k Vášmu kliknite v aplikácii Galéria, alebo Hudba na Vyhľadanie blízkych zariadení:

            - Uistite sa, že sú všetky požadované zariadenia pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.

            - Je potrebné, aby funkcia DLNA bola na všetkých zariadeniach zapnutá.

            ② Ťuknite na produkt, ktorý si želáte pripojiť. Ak nie je v zozname viditeľný, ťuknite na Vyhľadať okolité zariadenia.

            ③ Pre nadviazanie spojenia môžete prehliadať obsah okolitých zariadení vo Vašom telefóne.

 
        5. Miracast

 

            Môžete bezdrôtovo zrkadliť obraz a zvuk Vášho telefónu s adaptérom LG Miracast, alebo TV.

 

            ① Na domovskej stránke ťuknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Síete > Zdieľať a pripojiť icon > Miracast.

            ② Ťuknite na prepínač icon pre zapnutie funkcie Miracast.

            ③ Zapnite funkciu  Miracast na vašej  TV, alebo pripojte adaptér Miracast.

                Poznámka: Pre nastavenie funkcie Miracast do lišty Rýchleho nastavenia posuňte aplikácie doľava, a ťuknite na Upraviť icon > Označte  icon Miracast.

                 Otvorte notifikačný panel a ťuknite na Miracast pre zapnutie.

            Pri zrkadlení obrazu nie je možné používať Mobilný Hotspot.

 
        6. Presun súborov cez USB

 

            Použite USB kábel pre prenos hudby, obrázkov, a ďalšich súborov z PC do zariadenia a opačne.

            Toto pripojenie využíva MTP protokol, ktorý je podporovaný väčšinou zariadení s aktuálnymi verziami Windows, ale nie s Mac OS.

            Pre presunutie súborov do Mac OS použite aplikáciu Android File Transfer.

 

            Presúvanie súborov vo Windows

            ① Pripojte Vaše zariadenie na port USB vo Vašom počítači. Pri prvom pripojení budete vidieť výzbu na inštaláciu ovládačov.

            Pri už nainštalovanom zariadení otvorte notifikačný panel a ťuknite na upozornenie  ICON. Z ponuky zvoľte:

 

            Mediálne zariadenie MTP

            ② Zariadenie sa pripojí na Váš počítač ako nový disk. Automatické prehrávanie by malo zobraziť možnosti pre pripojené zariadenie.

                Ak nie, prejdite do lokácie Môj počítač/Počítač a vyhľadajte Vaše zariadenie.

 

            Presúvanie v MAC OS.

            ① Nainštalujte  Android File Transfer z www.android.com/filetransfer, a postupujte podľa inštrukcií.

                 (Ak používate Android File Transfer prvýkrát, kliknite dvakrát pre otvorenie. Po prvom pripojení sa otvorí automaticky)

            ② Pripojte zariadenie k Vášmu PC pomocou USB kábla. Android File Transfer sa spustí (ak už nebeží), otvorí sa okno v ktorom sa zobrazí obsah Vášho zariadenia s detailami o mieste v úložisku v dolnej časti okna.

            ③ S týmto oknom môžete pracovať rovnako, ako s akýmkoľvek iným: vytvárajte zložky, presúvajte súbory.

            ④ Po dokončení odpojte USB kábel.

 

            Zmena USB pripojenia

            ① Pre povolenie USB PC pripojenia pripojte zariadenia do USB portu vo Vašom počítači. Potom otvorte notifikačný panel a ťuknite na ikonu ICON.

            ② Vyberte z nasledujúcich typov pripojení:

            - Nabíjanie batérie - Nabíjajte  pomocou  USB kábla

            - Mediálne zariadenie (MTP) - Zvoľte pre prenos súborov vo Windows. (Pre MAC OS zvoľte Android File Transfer)

            - Zdieľať obrázky  (PTP) - Odošlite obrázky zo zariadenia (použíte, ak nie je podporovaný protokol MTP)

 
        7. Tlač

 

            ① Na domovskej stránke ťuknite na Aplikácie icon > Nastavenia icon > záložka Síete > Zdieľať a pripojiť icon >> Tlač

            ② Ťuknite na tlačidlo Menu icon a vyberte Pridať službu. Prejdite  do Google Play  a vyberte si z niekoľkých služeb tretích strán pre inštaláciu.

                 Akonáhle sa nainštalujú, zobrazia sa v zozname služieb.

            ③ Ťuknite na ponúknuté služby pre otvorenie a stlačte tlačidlo  Menu icon pro ďalšie  nastavenia alebo možnosti.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500