Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Prečo je telefón horúci a ako to môžem minimalizovať?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 14/08/2015

Prečo je telefón horúci a ako to môžem minimalizovať?

 

 

cause Dôvod


              - Teplo u smartphonov vzniká v CPU (centrálna procesorová doska) v základnej doske a čípe.

                Najčastejšie k jeho vzniku môže docházeť u vysoko výkonných dvojjadrových a štvorjadrových, ktoré využívajú 4G sieť.  

 

              - Štruktúra: Umiestnenie PCB (Printed Circuit Board) sa môže líšiť podľa dizajnu jednotlivých modelov a teplo se teda môže

                objavovať na rôznych miestach telefónu.

 

                   Structure of various phones

 

                     1) PCB je umiestnené "pod rukou", teplo je ľahko detekovateľné>
                     2) PCB je umiestnené pod barériou, tepelné prejavy sú menej časté
>

              - V prípade dlhého a nepretržitého používania  HD LCD sa môžu tiež objaviť tepelné prejavy
.

              - LTE zariadenia sú vybavené 1,
5GHz dvojjadrovým procesorom a LTE modemom, ktoré pomáhají k rýchlejšiemu spracovávaniu

                dát. 
                Čím lepšie je hardwarové vybavenie, tím viacej tepla môže vznikať. 

              - 
Pokiaľ je telefon pripojený k nabíjačke, nabíjací proces tiež spôsobuje vznik tepla.

 

 

how to fix  Ako opraviť


              - V prípade extrémneho prehriatia prestante telefón používať a nechajte ho vychladnúť .

               (Ukončite všetky spustené programy, ako sú hry a aplikácie.)

     
             - Znížte jas na
40% vnútri budov, alebo použite senzor pre automatickú úpravu jasu.

             -
Nepripájajte nabíječku k telefónu, ale vyberte batériu a nabíjajte ju samostatne v externej nabíjačke.

               Používajte originálnu nabíjačku.

 

 

 

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500