Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Wi-Fi spotrebováva energiu aj keď je vypnutá hned po továrenských nastavení

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 20/08/2015

Wi-Fi spotrebováva energiu aj keď je vypnutá hned po továrenských nastavení

 

symptom Príznak

 

          ■ Kroky pre reprodukciu

              1) Továrenské nastavenia telefónu
              2) Dokončite spúšťajúci widget s východnými hodnotami
              3) Pôjdete do Nastavenia > Batérie, označte ikonu batérie pre zistenie bližších informácií  "využitie batérie".                          
 ※ Všimnite si, že "Wi-Fi"aplikácia spotrebováva energiu aj keď je Wi-Fi vo vypnutom stave.

 

cause Príčina

 

        ■ Nastavenia Umiestnenie" a "Povoliť prehľadávanie Wi-Fi" sú  automaticky zapnuté po Továrenských nastaveniach.

 

           wi-fi swith off

 

how to fix Náprava

   

          ■ Vypnite "Umiestnenie" alebo voľbu "povoliť prehliadanie Wi-Fi"

 

          ■ Kroky k vypnutiu "Povoliť prehliadanie Wi-Fi"

              Nastavenie > Wi-Fi > Možnosti > Pokročilé Wi-Fi > Povoliť prehliadanie Wi-Fi

 

             wi-fi switch off

 

              ※Poznámka: túto možnosť nájdete v rôznych modeloch pod inými pomenovaniami
                  Napríklad : "povoliť Wi-Fi skenovanie",  "skenovanie vždy k dispozícii"                

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500