Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Batéria sa vybíja príliš rýchlo a telefón sa zahrieva po inštalácii Facebooku / aplikácie Facebook Messenger

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 20/08/2015

Batéria sa vybíja príliš rýchlo a telefón sa zahrieva po inštalácii Facebooku / aplikácie Facebook Messenger

 

 

symptom Príznak

    

        ■ Batéria sa vybíja príliš rýchlo a telefón sa zahrieva po inštalácii Facebook a aplikácie Facebook Messenger

 

 

how to fix Ako to opraviť

 

      ■ Ak chcete zistiť či koľko batérie  Facebook / aplikace Facebook Messenger využívajú, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Batéria > Využitie batérie. 

              Koncový užívateľ môže vidieť Podrobnosti využitia batérie vrátane údajov, ktoré komponenty využívajú batériu čo najviac.

              

 

          Facebook

                  Doporučením pre koncových užívateľov je zmeniť si nastavenia aplikácie Facebook následujícím spôsobom:

          

           facebook setting

 

         ■ Aplikácia Facebook Messenger        

             Odstrante aplikáciu Facebook Messenger alebo aplikáciu ukončite tlačidlom "Stop". 

             Nastavenia > Všeobecné > Batéria > Využitie batérie

              

              facebook messanger setting

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500