Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako môžem upgradovať software chytrého telefónu bez PC?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 27/08/2015

 Ako môžem upgradovať software chytrého telefónu bez PC?

 

 

check point 

 

           ■ Príprava

               - Prípravy nutné pre aktualizáciu softwaru.
               - Pokiaľ je kapacita batérie nízka, môže sa aktualizácia zastaviť. Aktualizácia môže prebiehať len vtedy, ak je batéria nabitá na 50% a viac

                 Pred aktualizáciou prosím betériu nabite.
               - Pred aktualizáciou softwaru je doporučené urobiť zálohu dát

               - Akonáhle príde k aktualizácii softwaru, nie je možné vrátiť sa na predchádzajúcu verziu.

 

how to setup Postup

 

           ■ Aktualizácia softwaru

  

               1. Zvolte "Nastavenia" ( Settings )
               
2. Označte položku "Všeobecné"

              
3. V položke "Všeobecné" nájdete v spodnej časti ponuky položku  "Info o telefóne"

                   ( Nastavení > Všeobecné > Informacie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácie softwaru > Skontrolovať

                   dostupnosť aktualizácie)

 

                    Mobile Phone Update
              

               4. Označte Centrum aktualizacií.

              
5. Update softwaru.

              
6. Zvolte "Stiahnuť prostredníctvom mobilnej siete alebo Wi-Fi"

 

                    Mobile Phone Update

          

               7. Nainštalujte stiahnutý software.

 

               8. Po dokončení aktualizácie softwaru, mobilný telefón tlačidlom napájania vypnite a znovu zapnite. 

                    Po tomto kroku je aktualizácia softwaru dokončená.                 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500