Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[V10] Ako je možné vypnúť druhú obrazovku?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 03/12/2015

Ako je možné vypnúť druhú obrazovku?

 

 Návod na použitie

     Na domovskej obrazovke, ťuknite na Aplikácie ▶ Nastavenia ▶ Displej ▶ Druhá obrazovka. Posuvníkom si vyberte možnosť ZAP/VYP
     pri alternatívach zapnutej, alebo vypnutej hlavnej obrazovky.

                 

            
                            

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500