Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

[V10] Ako je možné upraviť ponuku druhej obrazovky?

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 03/12/2015

Ako je možné upraviť ponuku druhej obrazovky?

 

 Návod na použitie

     Na domovskej obrazovke, ťuknite na Aplikácie ▶Nastavenia ▶ Displej  ▶ Druhá obrazovka.
     Ťuknite na Zobraziť pri zapnutej hlavnej obrazovke, alebo Zobraziť pri vypnutej hlavnej obrazovke pre navolenie nastavení možností, ktoré sa zobrazujú na druhom displeji.

      

     Pre prístup do nastavení kontaktov zobrazených v Rýchlych kontaktoch, podržte prst dlhšie na niektorom z kontaktov, alebo v režime displeja Podpis.

       

 

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500