Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Obnova továrenských nastavení - LG V10

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Telefóny
  • Naposledy aktualizované 10/06/2016

Obnova továrenských nastavení - LG V10


symptom Symptom


■ mobilný telefón nereaguje

■ mobilný telefon reaguje pomaly alebo sa zdá, že niečo nie je v poriadkuhow to fix Riešenie


najlepším riešením je vykonať tzv. tvrdý reštart.

■ postup pre reštart je: 

1/ Vypnite telefón.

2/ Stlačte a podržte naraz tlačítka "zvýšenie hlasitosti" + tlačítko "Power", pokiaľ sa nezobrazí logo LG.

3/ Vyberte si z ponuky  "vymazať data/ továrny reset". Navigácia prebieha pomoco tlačidiel hlasitosti a pre potvrdenie použite tlačítko "Power".

4/ Zvolte Ano/Yes - vymazať všetky data pre potvrdenie celej operácie.

5/ Následne zvolte možnosť "reštartovať systém teraz".


Poznámka : Obnovou továrenských dát príde k vymazaniu všetkých užívateľských nastavení a dát v internej pamäti teleónu. Preto odporúčame kontakty zosinchronizovať a data (fotky, videá, súbory) presunúť na SD kartu alebo zazálohovať.


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500