Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako používať výrobník ľadu?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 17/09/2015

 

Ako používať výrobník ľadu?

 

usage Použitie

                1. Ako používať výrobník ľadu?

 

how to use Návod na používanie

 

            1. Ľadovač sa automaticky naplní vodou a vyrobí kocky ľadu.
            2. Výrobník ľadu limit na množstvo kociek ľadu v zásobníku.

 

              for old models

            

             → Pre staré modely
             Naplňte nádobku na ľad s vodou a vložte ho späť do chladničky.
             ② Vráťte nádobku späť do zásobníka.

 

       how to dispense ice cubes

        → Ako dávkovať kocky ľadu
        ① Otočte rukoväťou v smere hodinových ručičiek. Ak kocky ľadu nebudú vypadávať zo zásobníka, otočte rukoväťou do konca.
        ② Ak voda nie je úplne zmrazená, môže pretiecť, výrobu ľadových kociek vykonáva výrobník postupne. (Trvá to asi 3 hodiny

        zmraziť vodu pri teplote 20 .)

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500