Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Je chladnička preplnená potravinami?

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 17/09/2015

Je chladnička preplnená potravinami?

 

Symptom Príznak

         1. Chladný zvuk necirkuluje správne.

 

Cause Dôvod

         1. Potraviny uskladnené pred otvorom, ktorý slúži pre cirkuláciu studeného vzduchu, môžu brániť správnemu chladenia.

 

How to fix Riešenie

 

        1. Ideálne je  plniť chladničku na 60% jej kapacity.

        2. V takto naplnenej chladničke môže správne cirkulovať studený vzduch a ľahšie sa v nej udržiava nastavená teplota.


        3. Navýšenie plnenia o 10% zvyšuje spotrebu energie o 3,6%.

 

               Do not block the air outlet vent.

 

                    [Neblokujte otvor pre cirkuláciu studeného vzduchu.]

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500