Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Polička visí v priestore

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 15/07/2016

Polička visí v priestore


Symptóm


Polička visí


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Príčina

1. Ak polička visí

-. Ak ste uložili niečo ťažké na vrch police, môže to vytvoriť medzeru, alebo spôsobiť visenie police v priestore.

2.  Ak visí výsuvný kôš

-..Ak nie je jedna strana koša upevnená, môže visieť v priestore.

</span> Ako to opraviť

1. Ak polička visí

-. Ak polička visí kvôli ťažkým predmetom, preorganizujte ich  a znovu uložte.
-.
Ak je posuvník poškodený, potrebuje kontrolu servisného pracovníka. Kontaktujte Podporu pre viac informácií. Ak si želáte poškodenú policu vymeniť, odpíšte si model a novú policu je možné zakúpiť v autorizovanom servise.2. Ak visí výsuvný kôš.

-. Položte zásuvný kôš na správne miesto a pokiaľ nie je v rovine, visiacu čast posúvajte smerom nahor, kým nebudete počuť kliknutie.


 Ako pohybovať výsuvným košom

-. Môžete hýbať košom smeron nahor, alebo nadol.
-. Ak si želáte hýbať s košom smerom nahor, uchopte ho v strede a jemne ho zdvihnite.
-. Pre uloženie, podoprite kôš dlaňou a páky na oborch stranách naprv nadvihnite a potom znížte.
Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500