Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Ako vybrať kôš na zeleninu

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Ako vybrať kôš na zeleninu.


Symptóm

Poskladanie košíku na zeleninu. Riešenie

1. Zloženie košiku na zeleninu

1) Kombinovaná chladnička - rozloženie
-. Vyberte police, aby ste sa dostali ku košíku v chladničke.
-. Pre oddelenie skla od koša, umiestnite ruku pod horný kryt koša a nadvihnite ho. Prečítajte si návod napísaný na skle.
-. Podržte vrchný kryt jednou rukou a sklo druhou.
-. Lift up the whole vegetable drawer. Nadvihnite celý kôš na zeleninu.
-. Povytiahnutím koša ho vyberte.

2) Americká chladnička - zloženie/rozloženie
-. Otvorte dveře dokorán.
-. Uchopte rúčku a vytiahnite.
-. Ak je kôš zaseknutý, mierne ho nadvihnite a vytiahnite.


-. Nadvihnite jemne vrch, pokiaľ chcete kôš zasunúť späť do chladničky.
-. Dorovnajte kôš podľa dráhy posuvníkov.
-. Nadvihnite jemne prednú časť koša a potom ho zasuňte až do konca.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500