Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Pri dotyku je cítiť statický výboj

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Chladničky, Mrazničky, Vinotéky
  • Naposledy aktualizované 28/07/2016

Pri dotyku je cítiť statický výboj


Symptóm

Pri dotyku je cítiť jemný elektrický výboj, resp. statický výboj.


 Príčina

1.Každý človek vníma statické výboje inak,, je to vec individuálnej citlivosti.

2. Chybné uzemnenie: Ak nie je výrobok uzemnený spávne, môžete cítiť kopnutie. - LG Electronics však podľa medzinárodných štandardov  ručí za bezpečnost užívateľa, i keď je výrobok pripojený k neuzemnenej zástrčke. Riešenie

▶I Ak ste jediný človek, ktorý cíti statický výboj, môže to byť suchým počasím, a intenzitu tak vníma každý človek inak.

▶  Ak je v lete teplo a dotknete sa chladničky, môžete cítiť jemný elektrický výboj. Skúste chladničku pripojiť k uzemnenej zásuvke, môže to pomôcť. Ak sa situácia nezlepší, môžete tak kontaktovať Podporu pre zákazníkov.

▶  Napriek uzemneniu zásuvky, sú situácie, kedy nie je chladnička pripojená správne. Skúste zapojiť chladničku v zásuvke opačne (ak to uzemňovací kolík dovoľuje).

▶  Ak sa stále necítite v bezpečí, môžete pripojiť drát k prednej, alebo zadnej časti chladničky a druhý koniec pripojiť k zariadeniu, ktoré je uzemnené, napríklad kovový kohútik na prívod vody.

▶  Ak stále cítite nejaký výboj, kontaktujte Podporu pre zákazníkov.


- Jemný elektrický výboj pri dotyku dverí.

Je Vaša zásuvka uzemnená? Ak nie je, malé množstvo energie môže byť generované, ale je to neškodné pre ľudí. (Medzinárodné štandardy uvádzajú hodnotu do 1,5mA, ale chladničky LG majú túto hodnotu nižšiu jako 0,3mA).


 Ak zásuvka nie je uzemnená, alebo ak uzemňovací kolík nie je uzemnený správne, môžete cítiť jemné množstvo elektriny, keď sa dotknete dvierok chladničky. Je to však neškodné. Je to podobné tomu, ako keď sa dotknete auta, alebo keď si obliekate sveter.

Ak napriek uzemneniu citíte výboj, skúste zapojiť výrobok do elektrickej zásuvky opačne.

Ak sa stále necítite v bezpečí, môžete pripojiť drát k prednej, alebo zadnej časti chladničky a druhý koniec pripojiť k zariadeniu, ktoré je uzemnené, napríklad kovový kohútik na prívod vody.


Všetky spoločnosti vyrábajúce elektrické prístroje, ktoré súhlasili s medzinárodnými štandardmi rozhodli, že pokiaľ sa nájde výrobok, ktorý by nevyhovoval svojimi vlastnosťami, nebude predávaný. Takže Vaša bezpečnost je zaručená.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500