Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka. Nájsť užitočné informácie v knižnici pomocníka.

Knižnica nápovedy

Vyhľadajte si užitočné informácie o svojom produkte LG.

Dvere sa otvárajú príliš ľahko.

Riešenie problémov

Dvere sa otvárajú príliš ľahko


Symptóm

Dvere sa otvárajú príliš ľahko.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>


 Riešenie

Sú situácie, kedy sa dvere po otvorení ľahko a rýchlo otvoria, ale to nie je závada, alebo nefunkčnosť.
Ak si želáte, aby sa TV neotvárali tak ľahko a rýchlo, je potrebné nastaviť správny sklon chladničky otočnými nožičkami na spodnej strane chladničky.
Taktiež, keď je příliš veľa predmetov v košoch dvierok, robí ich to ťažšími a tým sa dvere rýchlejšie otvárajú.
Napriek tomu, aj keď sa dvere naplno otvoria, je ochranný mechanizmus, ktorý dvere upevňuje a včas zastaví.*Required question